Sensoren in Groningse zeedijk nemen aardbevingen waar

De aardbevingen van afgelopen week zijn ook door de sensoren in de zeedijk bij Lauwersoog waargenomen. Metingen geven aan dat de trillingen ook de Lauwersmeerdijk hebben bereikt.

In het najaar 2012 zijn sensoren geplaatst tijdens de herstelwerkzaamheden aan de Lauwersmeerdijk bij Vierhuizergat. Ook op andere plekken in de zeedijk zijn in 2012 sensoren geplaatst om de dijk van binnenuit in de gaten te houden.  

De beving van 9 februari (epicentrum 't Zand, kracht 2,7) heeft op de korte mijn voor de Lauwersmeerdijk geen gevolgen gehad. De gevolgen op langere termijn (meerdere bevingen) of van zwaardere aardbevingen op de zeedijk maar ook op dijken landinwaarts, moet nader onderzocht worden.De data die de bevingen nu hebben opgeleverd zijn hiervoor belangrijke informatie.

De belasting van de dijk tijdens de aardbeving kan vergeleken worden met een vrachtwagen van 40 ton (het wettelijke maximale gewicht van een truck) die direct langs de dijk rijdt. Dit blijkt uit vergelijkingen tussen de metingen uit de dijk tijdens de aardbeving op 9 februari en metingen tijdens de herstelwerkzaamheden aan de Lauwersmeerdijk najaar 2012.