Schultz onderzoekt seniorenkeuring vaarbewijs

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu laat onderzoeken of de keuringsleeftijd voor het klein vaarbewijs voor de pleziervaart omhoog kan, dan wel kan vervallen. Op dit moment zijn senioren vanaf 70 jaar verplicht elke 5 jaar een verklaring te overleggen, waarop een medische keuring kan volgen. De watersportsector wil daarvan af, omdat ouderen op die leeftijd tegenwoordig fitter zijn dan vroeger.

Analoog aan de seniorenkeuring voor het rijbewijs wil de minister inzicht in de effectiviteit en de alternatieven voor de leeftijdskeuring in de pleziervaart. In juli 2009 is de keuringsleeftijd voor het klein vaarbewijs verhoogd van 65 naar 70 jaar. Schultz: “Ondanks deze nog recente verhoging bereiken mij signalen vanuit de watersportwereld dat daar de wens leeft de keuringsleeftijd verder te verhogen van 70 naar 75 jaar. Ik ben bereid die signalen in overweging te nemen.”

Voorjaar 2013

De Domeinadviescommissie van de VAMEX, het exameninstituut voor het klein vaarbewijs, gaf de minister in overweging de keuringsleeftijd voor het klein vaarbewijs geheel te laten vervallen. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan adviseerde zij de keuringsleeftijd te verhogen, gelijk aan de leeftijdsverhoging bij het rijbewijs. De minister zal de Tweede Kamer in het voorjaar van 2013 over de resultaten van het onderzoek informeren.