Schuilhut geplaatst op Rottumeroog

Twee dagen klussen en hij stond overeind: de nieuwe schuilhut op het onbewoonde Rottumeroog. De hut is gemaakt van inlands larikshout uit de bossen van Staatsbosbeheer. Hij is geschikt voor ca. 30 personen, met bankjes aan alle kanten. Ook is er een klein zoldertje, waar een brancard en Eerste Hulpkit liggen.

SpringtijAls gevolg van de storm en het springtij van december 2013 heeft Staatsbosbeheer in februari 2014 het vogelwachtershuis op Rottumeroog moeten ontmantelen en afvoeren. Dit betekende geen schuilgelegenheid meer voor de excursiedeelnemers en vogeltellers. Hard nodig op dit eiland waar wind en water heersen. Hierdoor was het heel lang onzeker óf en hoeveel excursies er gehouden konden worden in 2014.

Tijdelijk onderkomen
Staatsbosbeheer heeft het afgelopen broedseizoen gebruikt om zich te beraden op alternatieven voor het vogelwachtershuis. Duidelijk was dat er vooralsnog geen permanente woning terug zou komen, maar een tijdelijke schuilhut. Ook hiervoor moesten uit oogpunt van zorgvuldigheid de procedures van de provinciale Natuurbeschermingswetvergunning en de gemeentelijke Omgevingsvergunning doorlopen. Dat is inmiddels gebeurd en de schuilhut is geplaatst. Met dank aan de mannen van de Waddenunit en de Ms. Harder. Samen met Rijkswaterstaat, en in nauw overleg met de gemeente Eemsmond en andere betrokkenen, zoekt Staatsbosbeheer een oplossing voor het huisvesten van de vogelwachters in 2015.