Schip Rijkswatertsaat losgetrokken

Het schip van Rijkswaterstaat dat vannacht op drift was geraakt en op de kwelders ten oosten van de veerdam van Holwerd tegen de basaltblokken van de wal lag, is vanmorgen bij hoogwater losgetrokken door vier sleepboten.

Door de extreme weersomstandigheden en hoge waterstanden was het schip op drift geraakt. Er is geen schade aan de dijk geconstateerd.