Schip Rijkswaterstaat op kwelders bij Holwerd

Door de extreme weersomstandigheden en hoge waterstanden is vannacht een schip van Rijkswaterstaat losgeslagen bij Holwerd.

Het schip is op drift geraakt en ligt nu op de kwelders ten oosten van de veerdam van Holwerd, tegen de blokken van de dijk. Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân hebben het probleem gesignaleerd en houden verscherpt toezicht. Het schip ligt op dit moment rustig en vormt geen risico.

Vanochtend als het licht is, wordt door Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân bekeken welke maatregelen er moeten worden genomen. Zodra er vanochtend meer bekend is, informeren we daarover.