Schieten op het Wad met vergunning

Een uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden lijkt grote gevolgen te hebben voor de manier waarop Defensie zich moet gedragen in het Waddengebied.

Zo moet ze moet meer rekening houden met vogels en zeehonden. Volgens de Leeuwarder rechtbank zij schietoefeningen bij zandplaat De Razende Bol illegaal omdat die de vogels en zeehonden verstoren.

De Waddenvereniging had de zaak aangespand en verwacht dat de uitspraak ook gevolgen zal hebben voor andere militaire activiteiten in het Waddengebied.