Schiermonnikoog maakt bezwaar tegen plan voor boorplatform

Het college van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog heeft een zienswijze verstuurd ten aanzien van de voorgenomen proefboring naar gas ten noorden van het Waddeneiland.

 

Energieonderneming GDF Suez E&P wil voor de proefboringen tijdelijke boorplatforms aanleggen. Eerst een voor drie maanden op 5 kilometer van het eiland, een jaar later nog een, vier maanden lang, op 7,2 kilometer uit de kust. Mocht uit de proefboringen blijken dat er inderdaad een winbare gasvoorraad zit, dan wil GDF een traject naar gaswinning inslaan. Het college van Schiermonnikoog vindt een permanent platform hoogst ongelukkig en een tijdelijke opstelling onwenselijk maar bespreekbaar.

 

Bij een tijdelijke opstelling zou er een leiding getrokken moeten worden naar een ander platform, waardoor de horizon vrij blijft. Het college vindt de rust en ruimte van Schiermonnikoog in het werelderfgoed Waddenzee met de status van Natura 2000-gebied en Nationaal Park onverenigbaar met een boorplatform op korte afstand van het eiland. Er zijn volgens het college veel betere alternatieven voor de gaswinning op deze locatie.