Schelpenpaden Ameland te duur

Het onderhoud van de schelpenpaden door bos en duin op Ameland is te duur. De kosten liggen rond de 70.000 euro per jaar.

Het college van Burgemeester en Wethouders wil daarom overstappen op betonnen paden. De paden zijn zo duur omdat de schelpenhandelaren de aanvoer niet meer per schip over de Noordzee willen doen. Vervoer over de vaste wal is duurder. Een ander punt is dat de schelpenpaden verschillende eigenaren hebben: van de gemeente en Staatsbosbeheer. Dat heeft als gevolg dat het onderhoud niet tegelijkertijd plaatsvindt.