Schelpenkorven als klimaatbuffer voor Zuidwest Ameland

Kan een schelpdierenbank helpen om de Amelandse kwelder Feugelpôlle te behouden? Dat onderzoekt Staatsbosbeheer samen met 7 andere natuur- en overheidsorganisaties (waaronder het Programma naar een Rijke Waddenzee) in het experiment ‘Klimaatbuffer Zuidwest Ameland’. Doel is om de natuur een handje te helpen tegen de sterke waterkrachten van de geul het Borndiep, die de Feugelpôlle stukje bij beetje doet verdwijnen.

Als derde en voorlopig laatste experimentele maatregel wil de projectgroep een rij korven in het verlengde van de eerder aangelegde stortstenendam plaatsen. De inhoud van de korven bestaat uit (dode) schelpen. Onderzocht wordt of zo op deze plek natuurlijke schelpdierenbankenbank kunnen ontstaan met levende mosselen en oesters die door een natuurlijke groei helpen om de Feugelpôlle kans te geven zich als broedgebied voor de sterns (zie foto) verder te ontwikkelen.
 
Optimale condities voor mosselbank
De sterke erosie kan het voor de schelpdieren lastig maken om zich goed te ontwikkelen. Bovendien voeden garnalen en vogels zich met jonge mosselen, hetgeen een bedreiging vormt voor de aangroei van levende mossels. De experts en de betrokken organisaties zoeken daarom naar de meest kansrijke condities voor de aangroei van mosselbanken. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van recent opgebouwde kennis in de projecten Waddensleutels en Mosselwad.

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee