Sandbox succes op Ameland

Rijkswaterstaat en Deltares presenteerden op de jaarlijkse informatieavond van terreinbeheerders de Sandbox. Dit is een innovatief interactief model waarmee de beweging van water langs de kust visueel gemaakt wordt.

Met speelzand kunnen gebruikers zelf veranderingen in de kust maken. Het model laat direct zien wat het effect op de waterbeweging is. Dit illustreert de dynamiek rond de taken van Rijkswaterstaat op kustonderhoud en kustveiligheid.

Het was de eerste keer dat Rijkswaterstaat de door Deltares ontwikkelde Sandbox gebruikte. Speciaal voor deze avond is een model gemaakt van het zeegat tussen Terschelling en Ameland. Het model kon rekenen op veel aandacht van de aanwezige bewoners. Rijkswaterstaat licht jaarlijks tijdens een beheerdersavond de actualiteiten rond beheer van de kust en de Waddenzee toe.

Volledig artikel op website Rijkswaterstaat