Samenwerking Friese Waddeneilanden krijgt vorm

De Friese Waddeneilanden Vlieland, Ameland, Terschelling en Schiermonnikoog hebben de krachten gebundeld, en dat werkt goed. Dat blijkt uit het evaluatierapport van de gemeenschappelijke regeling 'Vast'. De gemeenschappelijke regeling is het resultaat van afspraken tussen het ministerie van BZK, de provincie Friesland en de vier Friese eilanden, twee jaar geleden.

Taken verdelen. Het doel is de bestuurskracht van de eilanden te vergroten met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid. Waar mogelijk verdelen de eilanden de taken, één bestuurder of ambtenaar behartigt de belangen van alle eilanden. Bij het overleg over een aantal landelijke dossiers, bijvoorbeeld Natura 2000, het bestemmingsplan Waddenzee en kustverdediging, trekken de Friese eilanden bovendien samen op met Texel.

ICT-samenwerking. De Friese eilanden werken op het gebied van ICT samen met Leeuwarden.

lees het evaluatierapport op de site van de VNG