Samenwerking Agrarische Natuurverenigingen op eilanden

De Friese Waddeneilanden hebben de krachten gebundeld in de nieuwe agrarische natuurvereniging Waddenvogels. Ze doen dit om een grotere vuist te kunnen maken richting ministerie, provincie en faunabeheer.

De 3 agrarische natuurverenigingen (ANV's) op de Friese Waddeneilanden richten zich vooral op weidevogels en ganzen. 'Door de samenwerking zijn we klaar voor de toekomst', aldus voorzitter Piet IJnsen.

De 3 onderliggende ANV's blijven wel bestaan. De nieuwe koepelvereniging beperkt zich tot het agrarisch vogelbeheer.

Cijfers
De bundeling in cijfers: de agrarische natuurvereniging op Ameland heeft 95 leden en 1400 hectare, die op Terschelling 45 leden en 700 hectare en die op Schiermonnikoog 7 leden en 360 hectare.