Samenhang in werk voor vitale Eemsdelta

In de afgelopen maand is er door twee ontmoetingen meer samenhang gekomen in de processen die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat de Eems-Dollard een veilige, vitale en innovatieve kuststreek is.

Ook in de toekomst moet het in de Eemsdelta goed wonen, werken en recreëren zijn. Op initiatief van het Programma naar een Rijke Waddenzee zijn er sinds 2013 afstemmingsoverleggen tussen de verschillende projectleiders van de verschillende processen. 

Volledig artikel met onder meer presentaties op de website van het Programma naar een Rijke Waddenzee.