Ruimtegebrek slib oorzaak vertroebeling Eems-Dollard estuarium

Deltares, de TU Delft en Universiteit Utrecht hebben onderzoek gepubliceerd in Marine Geology (2016) waaruit blijkt dat de vertroebeling van het Eems-Dollard estuarium voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door de afname van de ruimte waar slib neer kan slaan.

Dit is wereldwijd de eerste keer dat dit is aangetoond met behulp van geologische informatie, metingen en modellen. De Eems-Dollard is één van de laatste grote open estuaria in Noordwest Europa en in het Waddengebied.

Het inzicht biedt handvatten om de toenemende vertroebeling in het estuarium, de brakke overgangszone tussen rivier naar zee, tegen te gaan. Dat is belangrijk omdat de estuaria de slagaders vormen voor het leven in delta-gebieden; vrijwel alle grote havens en steden liggen er langs. Een troebeler estuarium leidt tot minder lichtinval voor de eencellige algen die weer de basis van het voedselweb vormen. Ook kan een hoge troebelheid leiden tot problemen voor vissen en zichtjagers. Om die reden zijn de inzichten voor de Eems-Dollard een belangrijke stap voorwaarts voor een duurzamer beheer van estuaria wereldwijd, meent Deltares.

Lees meer:

http://www.groningerkrant.nl/2016/05/ruimtegebrek-slib-oorzaak-vertroebeling-eems-dollard-estuarium/#ixzz4ADJK0w7v