Ruim € 700.000 subsidie voor duurzame ontwikkeling visserijgebieden in de Kop van Noord-Holland

Vier projecten uit de Kop van Noord-Holland ontvangen in totaal bijna € 720.000 van het Europees Visserijfonds en Provincie Noord-Holland. De regeling van het fonds is bedoeld voor de verduurzaming en economische versterking van de visserijgemeenten.

Met de subsidie worden twee projecten in de haven van Den Oever gesteund om de visserij-identiteit van de haven verder te kunnen ontwikkelen. Op Texel worden duurzame voorzieningen voor de haven Oudeschild ontwikkeld en wordt onderzocht hoe de bijvangst zeesla gebruikt kan worden als bemesting van aardappel- en groenteteelt.

Ontwikkeling visserijhaven Den Oever
De haven van Den Oever heeft een belangrijke aantrekkingskracht op toeristen. De gemeente Hollands Kroon zet zich daarom in, samen met de ondernemers in de haven, de visserijsector, de bewoners en toeristische sector, om de visserij en de toeristische aantrekkingskracht te behouden voor Den Oever. Om watergebonden toerisme ruimte te geven, wordt de eerste stap gezet door het dok van Luyt te verplaatsen. Het verplaatsen, en daarmee ook vernieuwen van het dok is een belangrijke eerste stap in een duurzame ontwikkeling van de visserijhaven Den Oever.

Veiling langoustines
De visafslag in Den Oever is een van de twee visveilingen in Nederland waar langoustines via de veilklok wordt verkocht. Daarnaast vinden er meer activiteiten plaats zoals de wekelijkse zeeverse vismarkt. Vanwege de geplande dijkverhogingen moet de visafslag in Den Oever drastisch verbouwd worden. Met de verbouwing kunnen verschillende aanpassingen worden doorgevoerd om het gebouw toekomstbestendig te maken. Door laad- en losmogelijkheden te verbeteren komt dit de langoustinehandel ten goede en krijgt Visafslag in Den Oever meer aantrekkingskracht voor aanvoerders en kopers.

Verduurzaming haven Oudeschild
CIV Texel werkt samen met de stichting Waddenhaven Texel, de stichting Financiering Afvalstoffen Visserij en stichting Urgenda/TexelTeam2000 aan verduurzaming van de visserijvloot en de haven van Oudeschild. Met de subsidie worden twee nieuwe voorzieningen geïntroduceerd. De eerste voorziening betreft de installatie van vaste brandstofafgifte punten waarmee onder andere olielekkage wordt voorkomen. De tweede voorziening betreft onderzoek en ontwikkeling van een machine voor de inname en verwerking van afvalwater uit schepen. Door een gescheiden reinigingssysteem kan het vervuilde water zodanig worden gereinigd dat het voortaan op het riool geloosd kan worden. Beide ontwikkelingen dragen bij aan het milieu en daarmee het duurzame imago van Texel en Oudeschild als vissershaven.

Van Zeesla naar meststof...
Zeesla is meestal een hinderlijke bijvangst voor de garnalenvisser. Tegelijkertijd heeft zeesla een aantal bijzondere eigenschappen die het onder meer geschikt maken als meststof. Op zich is zeewier bemesting geen heel nieuw idee. In vroeger eeuwen werd het regelmatig toegepast, ook op de Waddeneilanden.

Met de komst van kunstmest is het in onbruik geraakt. Verschillende partijen op Texel, met Stichting Donatus als hoofdaanvrager, willen samen de mogelijkheden onderzoeken om zeesla als meststof in ere te herstellen. Bij een positief resultaat kan dit een extra inkomstenbron voor garnalenvissers betekenen en is er een duurzaam alternatief voor kunstmest in de groente- en aardappelteelt.