Rottumeroog hersteld van winterstormen

Het onbewoonde Groningse eiland Rottumeroog is goed hersteld van de december- en januaristormen.

Deze winter was door stormen en extreem hoog tij aan de Noordzeekant van Rottumeroog zand over het hele eiland verspreid. Daardoor onstonden twee zogenaamde wash-overs. Het zeewater stroomde bij hoog water makkelijker het eiland op, wat bij sommigen de indruk heeft gewekt dat Rottum in tweeën was gebroken. Boswachter Bert Corté van Staatsbosbeheer constateerde onlangs bij een bezoek aan het kleine Waddeneiland dat in de winter ontstane wash-overs bijna zijn verdwenen. Zowel Rottumeroog als buureiland Rottumerplaat staan altijd onder invloed van de dynamiek die hoort bij het waddengebied. Wind en water bepalen het ritme; de natuur heeft er vrij spel.

Nieuwe duinen
Afgelopen maart sprak Bert Corté uit dat in de zomer, bij warmere temperaturen, de oude vegetatie weer zou gaan groeien en dat bepaalde plantensoorten zich zouden vernieuwen (successie). Dat is gebeurd. Daarnaast zijn aan de Noordzeekant van het eiland enkele pioniersduinen van circa één meter hoog ontstaan. Een mooi voorbeeld van de dynamiek van het Oostelijke Waddengebied.