Rookverbod in bossen en natuurterreinen Vlieland

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op advies van Staatsbosbeheer, op grond van artikel 2:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlieland een rookverbod ingesteld vanaf dinsdag 9 april.

Dit in verband met de droogte van de afgelopen periode. Het rookverbod geldt in of binnen en afstand van 30 meter van de bossen, op heide of veengronden en in de duingebieden en geldt tot nader order.