Rijkswaterstaat verwijdert gedeelte scheepswrak uit vaargeul bij Vlieland

Vlak voor de kust van Vlieland gaat Rijkswaterstaat het bovenste deel van een scheepswrak verwijderen uit de vaargeul Zuider Stortemelk. Hierdoor verbetert de veiligheid op de vaarweg en blijft de bereikbaarheid van de haven van Harlingen op peil. De bergingswerkzaamheden starten naar verwachting in de week van 23 september 2013.

Ruimte om te passeren
De werkzaamheden veroorzaken weinig hinder voor de scheepvaart. Tijdens de werkzaamheden blijft aan de noordzijde van het wrak altijd 200 meter beschikbaar om te passeren. De scheepvaart wordt hierover geïnformeerd via de gangbare kanalen.
 
Vier wrakken in totaal
In 2013 heeft Rijkswaterstaat nog twee andere wrakken gedeeltelijk en één volledig verwijderd die in de weg lagen voor de scheepvaart. Samen zorgen ze ervoor dat de veiligheid op zee en de bereikbaarheid van de Nederlandse zeehavens verbetert.