Rijkswaterstaat test waterkering Vlieland

Jaarlijkse voorbereiding stormseizoen

Rijkswaterstaat heeft dinsdag 22 september de coupure op Vlieland getest. De coupure is de waterkering aan het begin van de dorpstraat van Vlieland en maakt onderdeel uit van de primaire waterkering van Vlieland. De test bestond uit het omhoogtrekken en daarmee sluiten van de waterkering. Dit verliep vlekkeloos.

Rijkswaterstaat test de coupure jaarlijks als voorbereiding op het stormseizoen. De coupure beschermt het dorp Vlieland tegen hoog water. Bij een verwachte waterstand van 2.80 m boven NAP sluit Rijkswaterstaat deze waterkering.