Rijkswaterstaat onderzoekt kustvriendelijke bebouwing

Sinds eind mei staat op het strand van Midsland, Terschelling een proefopstelling van fictieve slaaphuisjes. Op deze manier onderzoekt Rijkswaterstaat welke bouwwijze de doorstuif van zand naar de duinen het minste belemmert.

 

De resultaten worden gepresenteerd tijdens Oerol 2015. Na Oerol wordt de proefopstelling weer afgebroken.

 

Al eeuwen beschermen de duinen aan de kust ons tegen de zee. Om Nederland te beschermen tegen water onderhouden Rijkswaterstaat en de waterschappen de kust met zandsuppleties. Een deel van het zand stuift naar de duinen die zo op een natuurlijke wijze worden verstrekt. De strandbebouwing hindert het doorstuiven van zand, dat zo belangrijk is om de duinen op sterkte te houden.

Volledig persbericht op website Rijkswaterstaat