Resultaten monitoring Eemshaven

Groningen Seaports, Nuon en RWE organiseerden op 5 maart 2015 een dagsymposium met als thema ‘Omdat de natuur ons lief is’. Tijdens dit symposium werden de resultaten gepresenteerd van het monitoringsplan dat in de periode 2009-2013 tijdens de bouw van de nieuwe energiecentrales in de Eemshaven is uitgevoerd.

Gedurende de monitoringsperiode is gekeken naar de gevolgen van de bouwactiviteiten en de effecten van de getroffen natuurmaatregelen. De onderliggende onderzoeksgegevens komen digitaal beschikbaar via het WaLTER dataportaal. Met de onderzoeksbureaus wordt nog overlegd wanneer dit zal gebeuren.

Inmiddels zijn diverse onderzoeken te downloaden via de website omdatdenatuuronsliefis.nl