Ree zwemt naar Schiermonnikoog

Eind juli spotte boswachter Cynthia Borras een reebok op Schiermonnikoog. Een ongewoon gezicht op het anders reeloze eiland.

Bronsttijd
 
De reebok is waarschijnlijk op zoek gegaan naar een reegeit, want het is immers bronsttijd aldus Borras. De reebok is afkomstig uit het Lauwersmeergebied waar genoeg concurrenten op zoek gaan naar een maatje rond deze tijd.
 
Verdreven door soortgenoten
 
Deze reebok is wellicht door soortgenoten verdreven en is tijdens laag water gaan wandelen en een paar geulen overgezwommen, waarna hij op Schiermonnikoog belandde. Cynthia Borras: 'de reebok zal hier wel niet lang blijven en op een gegeven moment terug zwemmen naar de vaste wal als hij ontdekt dat hij hier alleen is'.
 
Nog een reebok
 
Een aantal jaren geleden waagde ook een reebok de oversteek tijdens de bronsttijd naar Schiermonnikoog. Ook dit ree werd na de bronsttijd niet meer gespot en zwom waarschijnlijk weer terug naar de vaste wal.