Record aantal doortrekkers en wintergasten op Balgzand

HOLLANDS KROON - De najaarstrek is voor vogelliefhebbers een belevenis. Er trekken miljoenen vogels over Nederland, maar vaak ’s nachts. Op Balgzand kunt u de drukte van de trek wel beleven. Tijdens de telling half oktober werd een record aantal van 180.000 vogels op Balgzand geteld.

Op zaterdag 31 oktober is er een vogelexcursie en kan iedereen van de vogelrijkdom genieten. Als de vloed op komt, verlaten de vogels het wad om op de schorren of achter de dijk uit te rusten. Dan zijn er soms spectaculaire groepen te bekijken. Van kanoet- en bonte strandloper vliegen er vaak duizenden rond. Ook vogels die minder talrijk zijn zoals sneeuwgors en kleine zilverreiger maken deze excursie tot een belevenis.

Volledig artikel met meer informatie en foto's op website RTV Noordkop