Rechtszaak om dichtgeslibde haven Schiermonnikoog

De Leeuwarder Courant maakt melding van een kort geding dat vandaag dient tussen de Stichting Oude Veerdam en de gemeente Schiermonnikoog. Inzet is wel of niet baggeren van de jachthaven.

Volgens de havenexploitant “neemt de diepgang van het water zienderogen af”. De gemeenteraad besloot vorig jaar echter dat in 2013 niet gebaggerd zou worden wegens bezuinigingen.

Website Leeuwarder Courant