Rapport “Spoelmeer Kennistafel Holwerd aan Zee” online

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie hebben begin juni deze Kennistafel georganiseerd in Leeuwarden.

De bevindingen van deze Kennistafel kunt u downloaden op de website van de Waddenacademie.