Rampjaar voor grote sterns op Texel

Niet zo vrolijk nieuws vanuit Ottersaat op Texel. Het broedseizoen van de 3000 grote sterns dreigt op een drama uit te lopen. De jonge kuikens krijgen onvoldoende voedsel en sterven in grote getale.

Doordat het lang koud bleef en door voedselgebrek halen de meeste kuikens van de grote sterns het dit jaar niet. In de Waddenzee zitten onvoldoende kleine visjes voor de jongen. Daardoor moeten de ouders ook langer vissen en zijn ze minder tijd op het nest. Meeuwen en andere vijanden grijpen hun kans en pakken de kuikens.

Ottersaat is een ondiepe plas achter de waddendijk, waar het wemelt van de sterns , kluten en kokmeeuwen. Vanaf de dijk kijk je zo op de vogelkolonie uit. In  Met 1400 paar is Ottersaat de grootste kolonie grote sterns op Texel. Natuurmonumenten maakt elk jaar de schelpenstrandjes in Ottersaat gereed voor het nieuwe broedseizoen. Samen met een groot aantal vrijwilligers storten we een nieuwe laag schelpen waar de sterns graag een nest op bouwen. Grote sterns broeden in Nederland alleen op de Waddeneilanden en in de Delta.