Raapstrategie Japanse oesters in beeld

Het Programma Rijke Waddenzee is een dag met de UQ4 van Jaap Vegter mee op pad geweest om het oesterrapen in de praktijk te ondervinden.

Uiteindelijk doel is om een raapstrategie te ontwikkelen die aansluit bij de natuurwaarden van de Waddenzee en die voldoende rendement oplevert  voor vissers.

Sinds 1983 is de Japanse oester (Crassostrea gigas)  met een opmars bezig in de Nederlandse Waddenzee. Sinds 2010 zijn er 18 experimentele oesterraapvergunningen verleend. Zo wordt onderzocht of een duurzame en verantwoorde exploitatie van de Japanse oester in de Waddenzee mogelijk is.

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee