Raad Ameland tegen windmolenpark

De Amelander gemeenteraad is unaniem tegen de bouw van een windmolenpark in de Noordzee, zo bleek maandagavond.

Het Rijk doet een haalbaarheidsonderzoek naar het windmolenpark bij het eiland en kijkt daarbij naar effecten voor de scheepvaart, natuur en recreatie. Verder wordt ook bekeken of er draagvlak voor het plan is.

De windmolens worden 140 meter hoog en zijn zichtbaar vanaf het Amelander strand. Volgens de raad heeft het plan negatieve gevolgen voor het toerisme. De gemeenteraad vraagt andere Waddeneilanden en de provincie om steun tegen het Noordzeepark.