Quickscan en voorstel Menkemadam in Eems

Aaldrik Menkema uit Tjuchem heeft een idee ontwikkeld voor het oplossen van de problemen met de Eems. De gepensioneerde pleziervaarder heeft een idee uitgewerkt om tussen de Eemshaven en Knock een dam met spuiwerken en sluizen aan te leggen waarbij de stroom en het getij worden afgeremd.

De spuien in de dam zorgen voor minder getij en stroom van Eemshaven tot Herbrum en de dam is ook multifunctioneel in te zetten voor vervoer en energie. Het idee is de Eems Dollard weer ecologisch gezond te krijgen voor vogels en vissen. De economische potentie van de regio wordt benut en de achterliggende regio wordt duurzame bescherming geboden tegen de zee.

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee

Link naar meer informatie op dit onderwerp op deze website