Provincie stelt veiligheidsplan Afvaloven Harlingen vast

Het veiligheidsbeheersysteem voor de REC in Harlingen is door de provincie vastgesteld. In dit plan staat hoe de kans op incidenten zo klein mogelijk is gemaakt.

Welke maatregelen zijn genomen om gevolgen van incidenten te verkleinen. Ook staat in het plan hoe er constant aandacht is voor veiligheid. In maart keurde de provincie het veiligheidsbeheersysteem goed onder de voorwaarde dat er op onderdelen nog een aanvullende schriftelijke onderbouwing kwam. Dit was het laatste plan dat de provincie nog moest goedkeuren. Omrin heeft op vrijwillige basis het veiligheidsplan gemaakt.

Documentatie op de website van de Provincie Fryslân