Provincie Groningen verleent vergunning aan Bio Energie Centrale Delfzijl

Gedeputeerde Staten van Groningen heeft op 13 juli besloten een ontwerpvergunning te verlenen aan BioEnergieCentrale Delfzijl (BEC) voor het oprichten en in werking houden van een bio-energiecentrale.

De centrale komt op het Metalpark in Delfzijl. De vergunning heeft ondermeer betrekking op het Natura 2000-gebied Waddenzee. De ontwerpvergunning ligt tot en met 29 augustus ter inzage in het provinciehuis van Groningen en in het gemeentehuis van Delfzijl.