Provinciale evaluatie afvaloven openbaar

De provincie heeft de interne evaluatie naar de besluitvorming rond de Reststoffenenergiecentrale openbaar gemaakt.

De evaluatie is gemaakt door een werkgroep van ambtenaren. Zij concluderen dat onder andere het college continu bewust moet zijn van de eigen rol en taak. De werkgroep constateert dat het college hierin niet altijd is geslaagd. Waardoor men naar buiten toe niet altijd duidelijk is geweest dat de provincie slechts vergunningverlener is. Gedeputeerde Staten herkent dit leerpunt.

Volledig bericht en rapport op deze website