Provinciale cofinanciering Fryslân voor vier gehonoreerde Waddenfondsprojecten

Aan de projecten 'Duurzaam cultuur-getijdenlandschap De Grie', 'Zilte aardappelketen in de Waddenregio: meeboeren met zilt', 'Kongsi van de kooi-eend' en 'Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling' is door Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân een bedrag aan cofinanciering toegekend.

De totale cofinancieringsbijdrage voor deze 4 projecten bedraagt EUR 500.413,-.

Eerder heeft het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds aan deze 4 projecten een Waddenfondsbijdrage toegekend.

Overzicht toegekende projecten Waddenfonds