Provinciaal geld voor Staatsbosbeheer

Onder meer voor Lauwersmeer en Boschplaat...

Staatsbosbeheer krijgt dit jaar ruim 7,4 miljoen euro van de provincie voor het beheer van natuurgebieden in Friesland. Met dat geld moeten ook wandel- fiets- en ruiterpaden worden onderhouden. Staatsbosbeheer geeft grote natuurgebieden in Friesland, waaronder het Drents-Friese Wold, Lauwersmeer , de Boschplaat en Gaasterland

Dit is het eerste jaar dat de provincies verantwoordelijk zijn voor het natuurbeheer. Eerder was dit een taak van het Rijk. Naast Staatsbosbeheer heeft ook de Unie van Bosgroepen een provinciale subsidie gekregen van ruim 22.000 euro.