Promotie project Waddenglas moet beter

De promotie van het project Waddenglas bij het Friese Sexbierum moet veel beter. Er zijn miljoenen in het gebied geïnvesteerd, maar er gebeurt nauwelijks iets.

Dat zei het CDA donderdag in de gemeenteraad van Franekeradeel. Tuinders in het Westland zoeken wel degelijk andere plekken om hun bedrijf uit te breiden, maar volgens het CDA staat Sexbierum nooit op het lijstje met opties. Voor Sexbierum moet daarom zo snel mogelijk een plan komen om de tuinders voor zich te winnen.