Projectplan Waterwet Reconstructie van de Veerdam Ameland

De Minister van Infrastructuur en Milieu geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen om een projectplan op grond van artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen.

In het projectplan wordt aangegeven waarom de maatregelen ter verbetering van de Veerdam Ameland noodzakelijk zijn.

Rijkswaterstaat start eind september 2015 met de uitvoering van de reconstructie Veerdam Ameland en verwacht medio 2016 klaar te zijn met haar werkzaamheden. Dit is nodig om de veiligheid en bereikbaarheid van de veerdam te garanderen. Als de werkzaamheden afgerond zijn zorgen zowel de Veerdam als de aanleginrichting de komende decennia weer voor een duurzame en veilige voorziening voor de veerdienst en bescherming van Ameland.

Ameland bereikbaar
Tijdens de werkzaamheden blijft de veerdienst van Wagenborg ongehinderd varen. Gedurende de werkzaamheden ter hoogte van de huidige aanleginrichting wordt een tijdelijke auto brug en voetgangersbruggen geïnstalleerd voor de passagiers van Wagenborg.

Zie ook Start werkzaamheden reconstructie Veerdam Ameland