Project ‘Paling Over De Dijk’ heeft last van stroperij

Sinds 2009 mag de paling niet gevangen worden in zijn trekseizoen (1 september t/m 30 november). Alleen het project Paling Over De Dijk, waar Kust & Zee bij betrokken is, heeft een ontzegging van dit vangstverbod gekregen.

Onder toezicht van sportvisserij-controleurs worden de palingen vlak voor gemalen, dijken en sluizen gevangen en achter de barrière weer vrij gelaten. Zo kunnen ze ongehinderd naar de Sargassozee zwemmen om te paaien.

Op bijna de helft van de 25 locaties waar we het project Paling over de Dijk uitvoeren, blijken stropers actief! Er zijn o.a. 5 fuiken vernield en gestolen, 22 keer palingen uit de fuiken gehaald en op verschillende plaatsen zijn illegale fuiken aangetroffen. IMARES onderzoekt op dit moment hoeveel palingen er in Nederland zijn, want dat weten we nog niet. Tientallen IMARES-fuiken zijn vernield, waardoor het onderzoek ten dele is mislukt! Buiten de Paling Over de Dijk gebieden zijn ook nog eens meer dan 200 illegale fuiken waargenomen.

De Europese paling staat op dit moment zwaar onder druk en is een beschermde diersoort. Laat de palingen dus met rust en laat de partijen die zoeken naar oplossingen voor herstel van de palingstand hun werk doen voordat er geen paling meer is! Kust & Zee roept de opsporingsdiensten op meer werk te maken van bestrijding van de palingstroperij! Meer ogen op het water en bij heterdaad veel hogere boetes om te beginnen, want de werkelijke stroperij zal vermoedelijk een veelvoud zijn van wat er is geconstateerd.

Het is misdadig om palingen illegaal te vangen en illegaal door te verkopen. Het is een beschermde inheemse diersoort die valt onder de Flora- en fauna wet. Door wijziging van de Visserijwet is stroperij vanaf 2012 geen overtreding meer, maar een economisch misdrijf.