Programma Rijke Waddenzee: strategie voor behoud vogels Waddenzee

Vorige week dinsdag publiceerde het Friesch Dagblad een verhaal over de dalende vogelstand in de Waddenzee. Vooral met broedvogels gaat het slecht. En met Nederlandse broedvogels gaat het dan nog weer slechter als in het Duitse- en Deense Waddengebied.

De uitkomst van het onderzoek is niet nieuw, maar wel alarmerend. De Joint Monitoring Group of Breeding Birds in the Wadden Sea (JMBB) telt de vogels sinds 1991 en publiceert jaarlijks over de trends. Dat is dan terug te lezen in het rapport Trends of Breeding Birds in the Wadden Sea 1991-2013. Dit jaar is voor het eerst gekeken naar de bewegingen sinds 2002. Daaruit blijkt dat de afname in de afgelopen tien jaar sterker was dan in de tien jaar daarvoor.

Er moet dus snel wat gebeuren, wil je de wadvogels voor het gebied behouden. Veel vogels zijn van de Waddenzee afhankelijk voor hun voortbestaan. Dit gegeven is ook één van de belangrijkste pijlers van de Werelderfgoederkenning.

Daarom legt het Programma naar een Rijke Waddenzee in haar nieuwe Programmaplan 2015-2018 niet alleen meer de focus op trekvogels, maar ook op broedvogels. Uiteindelijk doel is een gezonde vogelstand voor de gehele Waddenzee (en ver daar buiten).

Volledig artikel met documentatie op website Programma Rijke Waddenzee