Prof.dr. Jouke van Dijk nieuwe voorzitter Waddenacademie-KNAW

Per 1 augustus 2012 is Prof.dr. Jouke van Dijk door de KNAW benoemd als voorzitter en directeur van de Waddenacademie. De Waddenacademie is in 2008 ingesteld als instituut van de KNAW en heeft op grond van de Wet op het Waddenfonds tot taak het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het waddengebied.

Jouke van Dijk was vanaf de start in 2008  lid van het bestuur als portefeuillehouder Ruimtelijke en Sociale Economie. Hij is de opvolger van Prof.dr. Pavel Kabat die vanaf de start voorzitter is geweest  van de Waddenacademie maar recentelijk een functie heeft aanvaard als directeur van het in Laxenburg (Oostenrijk) gevestigde International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). Pavel Kabat blijft aan het bestuur van de Waddenacademie verbonden als portefeuillehouder Klimaat en Water en Internationalisering.

Jouke van Dijk is voor twee dagen per week verbonden aan de Waddenacademie. Daarnaast is hij is als hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse en voorzitter van de Vakgroep Economische Geografie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en maakt hij als deskundig lid Arbeidsmarkt en Scholing deel uit van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland. Voor meer informatie zie: www.joukevandijk.nl

Met ingang van 1 augustus 2012 is dr. Hessel Speelman benoemd tot vice-voorzitter van de Waddenacademie. Hessel Speelman was vanaf de start aan de Waddenacademie verbonden als bestuurslid met de portefeuille Geowetenschap.