Proefinstallatie voor Blue Energy krijgt zichtbare vorm

Met een gerichte worp verrichtte Gedeputeerde Hans Konst van de provincie Fryslân, samen met een tiental directies van betrokken bedrijven en organisaties, vrijdagmiddag de laatste schep bij de onderzoekinstallatie voor Blue Energy op de Afsluitdijk.

Hiermee heeft de onderzoekinstallatie van REDstack, FujiFilm en Wetsus zichtbare vorm gekregen. Blue Energy is de veelbelovende techniek waarmee energie gewonnen kan worden uit het mengen van zoet en zout water.
 
De Blue Energy pilot op de Afsluitdijk gaat energie winnen door het mengen van zoet water uit het IJsselmeer en zout water uit de Waddenzee via de RED (Reverse Electro Dialyse) technologie. In de installatie wordt voor het eerst echt zoet en zout oppervlaktewater gebruikt. Nadat het water uit het IJsselmeer en de Waddenzee is gefilterd, gaat het naar de RED installatie. De technologie wordt in de praktijk getest op procesvariabelen zoals soort membranen, stack afmetingen, stroomsnelheden, etc.
 
Partners
Het project is een samenwerking tussen Wetsus, Fujifilm en REDstack en wordt mede gesubsidieerd door de provincie Friesland en SNN. De pilot duurt drie jaar. Daarna moet het proces verder opgeschaald worden tot een demonstratie installatie voor het introduceren op de markt.
Wetsus neemt als technologisch instituut het wetenschappelijk onderzoek voor haar rekening.
Fujifilm is ontwikkelaar van membranen. Membranen vormen een essentieel onderdeel voor de energieopwekking.

REDstack – met als aandeelhouders A-Hak, Alliander en Magneto Special Anodes is penvoerder en ontwikkelt, samen met haar projectpartners Wetsus en Fujifilm, Blue Energy voor marktintroductie.