Proef verkoop pachtgrond eilanden

Staatsbosbeheer gaat onder meer op Vlieland en Terschelling een proef doen met de verkoop van grond waarop huizen staan die mensen nu nog in erfpacht hebben van de natuurbeheerder.

Eerder was er veel te doen over de nieuwe, hogere pachtprijzen. Eén van de oplossingen zou verkoop van de grond zijn.

Het rijk en de Waddengemeenten hebben Staatsbosbeheer ook gevraagd om grond die niet van belang is voor natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie te verkopen. De eigenaren van de huizen kunnen straks kiezen tussen koop van de grond of een nieuw pachtcontract.

Een speciale commissie heeft onderzocht hoe tot een eerlijke verkoopprijs gekomen kan worden. Dat advies wordt binnenkort uitgetest, zo laat Staatsbosbeheer weten.