Proef verhoging waterpeil Lauwersmeer pas in 2016

De tijdelijke verhoging van het waterpeil in het Lauwersmeer wordt uitgesteld. De proef om het waterpeil gedurende zes weken met veertig centimeter te verhogen, begint nu in het voorjaar van 2016.

Dat hebben de provincies Groningen en Fryslân, het waterschap Noorderzijlvest en 

Staatsbosbeheer besloten. Aanvankelijk was het plan om in 2015 te beginnen. Het ministerie van Economische Zaken heeft echter meer tijd nodig om de beheerplannen vast te stellen.

Het verhogen van het waterpeil hangt samen met een onderzoek naar betere leefomstandigheden voor broed- en trekvogels in het Lauwersmeer.

Tegen de tijdelijke verhoging is veel verzet. Bewoners vrezen natte voeten en ook de gemeenteraad is bezorgd over de veiligheid.

Artikel op website RTV Noord