Proef met zoetwateropslag op Texel

De provincie Noord-Holland gaat met agrariër Hans Smit op Texel een proefopstelling voor zoetwaterberging aanleggen. De komende decennia neemt de beschikbaarheid van zoetwater af. Het doel van de proef is het uitwerken van een manier waarop boeren zelf kunnen gaan voorzien in hun behoefte aan zoetwater. De aanleg start deze zomer. De innovatieve pilot loopt tot eind 2014.

De komende decennia zal de vraag naar zoetwater toenemen. Tegelijkertijd wordt de aanvoer minder regelmatig doordat de regenpatronen veranderen: in korte periodes valt meer regen en de perioden van droogte duren langer. Boeren zullen de gevolgen ondervinden van de verminderende beschikbaarheid van zoetwater.

Door op bedrijfsniveau kennis op te doen van zoetwateropslag wil de provincie Noord-Holland bollentelers en andere boeren in Noord-Holland helpen bij de veranderende beschikbaarheid van zoetwater. Met de pilot ‘zelfvoorzienende zoetwaterberging’ onderzoekt de provincie hoe een goed werkend en zelfvoorzienend systeem aangelegd kan worden. De aanlegkosten moeten opwegen tegen de baten. Een belangrijk doel van de proef is het vergroten en delen van de kennis van zoetwaterberging. Daarom worden de komende jaren bijeenkomsten gehouden voor boeren. Ook komt er een website waarmee de agrarische sector de voortgang van de proef kan volgen.

Hans Smit boert al vele jaren in Oosterend op Texel. Naast bloembollen teelt hij maïs en bieten. De beschikbaarheid van zoetwater is op Texel al een actuele kwestie. Het eiland kent droge perioden en heeft al last van verdroging en verzilting. Een consortium onder leiding van het bedrijf Oranjewoud heeft van de provincie de opdracht gekregen de proefopstelling op het bedrijf van Smit aan te leggen en de opgedane kennis te verspreiden. Op de drainagebuizen onder het perceel wordt een verzameldrain aangesloten die via een regelunit in verbinding staat met een bassin. In het bassin wordt zoetwater vastgehouden voor droge perioden. Het bassin wordt tijdens natte perioden aangevuld. Tijdens de pilot worden metingen verricht. Om het effect goed te kunnen bepalen wordt de waterbalans op het proefperceel steeds vergeleken met andere percelen.