Productschap Vis: Overheid moet optreden tegen Greenpeace

De vissers zetten in op duurzame ontwikkelingen en zijn actief betrokken bij het proces om te komen tot de juiste balans tussen ecologische en economische belangen.

Dergelijke acties van Greenpeace, die vandaag wederom grote stenen in zee boven Duitsland dumpen (Sylter Außenriff) zijn daarom niet alleen afkeurenswaardig maar ook onnodig.

'Tegen protestacties als het dumpen van stenen in zee door Greenpeace wordt veel te slap opgetreden door de overheid', reageert Doeke Faber, voorzitter van het Productschap Vis op de gebeurtenis vandaag. 'Door de passieve houding bevestigt de overheid anders zelf het oordeel dat Greenpeace de autoriteiten toeschrijft, namelijk 'te passief'. De activistenorganisatie dicht hen deze houding toe vanwege te weinig actie om natuurgebieden op zee te beschermen. Als ze zo herhaaldelijk ongestraft hun gang kunnen gaan, krijgen ze daarmee ook nog eens hun gelijk', stelt Faber.

Naar aanleiding van de recente stenendumpactie die Greenpeace onlangs in het Nederlandse deel van de Noordzee (Klaverbank) voerde, liet staatssecretaris Bleker weten de activisten korte tijd te geven om de gedumpte stenen zelf weer te ruimen. De actievoerders hebben al laten weten dit niet van plan te zijn.

Samen met constructief participerende natuurorganisaties en overheid werken de vissers samen met overheid en NGO's aan de invulling van zogenoemde Natura 2000-gebieden. 'Het is niet relevant of Nederlandse of buitenlandse vissers door aanwezige stenen op de zeebodem zware hinder ondervinden. Elke visser kan hierdoor in gevaar komen en dat is ontoelaatbaar'.