Probleemloze mosseltransporten naar Waddenzee

De mosseltransporten van Zeeland naar de Waddenzee, de zogenaamde Zuid-Noordtransporten, verlopen vooralsnog probleemloos. Inmiddels zijn er zo’n 20 transporten geweest en het protocol wordt goed nageleefd, zo meldt de Waddenunit.

Het protocol is bedoeld om de introductie van vreemde dier- en plantensoorten in de Waddenzee tegen te gaan. Op die manier blijft het unieke karakter van de Waddenzee beter gewaarborgd. De bijzondere biodiversiteit is een belangrijke reden geweest voor de toekenning van de Werelderfgoedstatus aan de Waddenzee.
 
De bemanning van inspectievaartuig Stormvogel (één van de boten van de Waddenunit) ziet toe op de naleving van het protocol en meet daarom steekproefsgewijs, de geleidbaarheid (oftewel het zoutgehalte) van het water in het ruim boven de mosselladingen.

Artikel op website Programma Rijke Waddenzee