Primeur ‘cat-flap’: vismigratie Noordpolderzijl

Zeegemaal Noordpolderzijl, gelegen in Noord-Groningen, wordt in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest passeerbaar gemaakt voor migrerende vissen.

In juni 2013 vinden de afrondende werkzaamheden plaats. Op vrijdag 14 juni 2013  wordt een innovatieve visvriendelijke klep in het gemaal in werking gesteld. De toepassing van deze zogenaamde ‘cat flap' is uniek in Nederland.

Ruim baan voor vissen
In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest ontwierp Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud in 2012 vispassages voor onder ander de zeegemalen Spijksterpompen, De Drie Delfzijlen en Noordpolderzijl. Met behulp van deze gemalen reguleert het waterschap de waterstand in Noord-Groningen. De gemalen vormen echter onneembare hindernissen voor vissoorten die van zout naar zoet water willen zwemmen of andersom. In het kader van het Waddenfondsproject Ruim Baan voor Vissen en mede gefinancierd door Rijkswaterstaat worden de drie gemalen uitgerust met een vispassage.