Populatie Gewone Zeehonden in de Nederlandse Waddenzee

Gedetailleerde aantallen en ruimtelijke verspreiding van gewone zeehonden in de Nederlandse Waddenzee.

Sinds de de jaren ‘60 van vorige eeuw telt IMARES Wageningen UR de gewone zeehonden op de zandbanken in de Nederlandse Waddenzee. Dat gebeurt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ). Tijdens een telling wordt met een vliegtuig het hele Nederlandse waddengebied afgevlogen van Den Helder tot in de Dollard. Alle bekende plekken waar zeehonden tijdens laag water op de zandbanken liggen worden bezocht.

In een artikel op de website van Wageningen UR wordt de telmethode uitgelegd, de ruimtelijke spreiding en de onderliggende data nader verklaard.

De tellingen van de hele internationale Waddenzee populatie worden online gepresenteerd  op de site van het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS; zie voor het laatste rapport "Aerial Surveys of Harbour Seals in the Wadden Sea in 2012"), http://www.waddensea-secretariat.org/news/news/Seals/Annual-reports/seals2012.html

De aantallen in Nederland (t/m 2010), inclusief die in het Delta gebied staan ook op de site van het Natuurcompendium van het Planbureau voor de leefomgeving ("Gewone en grijze zeehonden in Waddenzee en Deltagebied, 1959 - 2011").