Politie vaak te laat op Waddeneilanden

De politie arriveert vaak te laat bij meldingen op de Waddeneilanden. Op Ameland halen ze zelfs slechts in 35 procent van de gevallen de norm van een kwartier.

Ook op de andere eilanden is de politie in minder dan de helft van de gevallen op tijd ter plekke. Dat blijkt uit cijfers van de politie-organisatie zelf.

Op de Friese vaste wal gaat het iets beter, maar ook daar wordt vaak niet aan de norm voldaan. Officieel moet de politie in ieder geval bij 85 procent van de oproepen binnen een kwartier ter plekke zijn. Alleen de gemeente Smallingerland voldoet aan die norm.