Pleidooi voor koepel Waddenpromotie

MARRUM - Maandagavond kwamen 120 belangstellenden naar de netwerkbijeenkomst bij recreatiebedrijf SeedyksterToer. Tijdens deze avond sprak Waddenboegbeeld Gerard Kremer over de kansen voor waddenkusttoerisme, werd het predicaat Waddengoud uitgereikt, praatte Stichting RegioMarketing en Toerisme in Noordoost Friesland hun achterban bij en gingen de deelnemers naar buiten om de nacht te beleven.

Sinds 1 juli is Gerard Kremer voor één dag in de week het boegbeeld van de Wadden. Zijn taak is om samen met ondernemers te werken aan het beter benutten van de Werelderfgoedstatus. Tijdens de lezing vertelde Kremer dat er momenteel 51 instanties bezig zijn om het Werelderfgoed te promoten. Deze initiatieven zijn lovenswaardig, maar bereiken onvoldoende de toerist buiten Noord-Nederland. Daarom pleitte Kremer voor één overkoepelend orgaan dat zich met de promotie van het gehele Waddengebied bezig gaat houden.

Volledig artikel op website RTV Noordoost-Friesland