Platte oester terug in Waddenzee?

De platte oester moet weer terug naar de Waddenzee. Om te zien of dit mogelijk is, wordt er dit jaar nog een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Dat meldt 'Naar een rijke Waddenzee'. Dat is een zogenaamde netwerkorganisatie voor en door overheden, ondernemers en natuurclubs. Ze proberen met geld en kennis de Waddenzee rijker te maken.

150 jaar geleden
De culinair gewaardeerde schelpen zijn zo'n 150 jaar geleden uit de Waddenzee weggeraakt doordat er teveel naar werd gevist, maar ook door ziekten. Volgens directeur Hendrikus Venema is er een goede kans dat het Wad zo is opgeknapt, dat de oesters weer een kans maken.

Artikel op website Omrop Fryslân

Meer informatie op website Programma Rijke Waddenzee (PRW)